Pieter-Jan van Gurp, Plus ondernemer te Roosendaal
31 juli 2015
Franchisenemers AH, Etos, Bruna, Gall & Gall, ANYTIME FITNESS te Axel
2 september 2015

Supermarktondernemers verspillen geld

De afgelopen jaren staat de marge binnen het supermarktkanaal onder druk. De huurprijzen van supermarktvastgoed  zijn echter de afgelopen jaren door de stijgende indexeringen  behoorlijk gestegen. Het is dan ook voor veel supermarktondernemers van groot belang om de actuele huurprijzen continue te monitoren. Ondanks het grote belang van de hoogte van de huurprijs wordt er door supermarktondernemers veel geld verspild.

Waarom?

 • De ondernemers hebben geen zicht op deze markt(ontwikkelingen)
 • De hoogte van de huurprijs wordt veelal bedrijfseconomisch getoetst.
 • Een discussie over een reële huurprijs vergt een professionele aanpak.
 • De hoofdhuurder heeft niet altijd dezelfde belangen als de onderhuurder.
 • Een supermarktondernemer heeft geen ervaring met huurprijsherzieningen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Lagere huisvestingslasten voor een langere termijn
 • Deskundigheid teneinde de (onder)huurders te behartigen
 • Ervaring op het snijvlak van vastgoed en retail
 • Sterke onderhandelingspositie
 • Korte terugverdientijd van de investering
 • Meer dan 10 jaar ervaring met huurprijs herziening

Sander Kanters :“De wereld om ons heen verandert continue. Als ondernemer moet je dan ook continu anticiperen op de veranderende omstandigheden. Onze huurprijs is na de arbeidskosten een van de grootste kostenposten. Het is dan ook van groot belang niet te veel huur te betalen. Gezien het feit dat wij onze supermarktlocatie van Ahold huren en wij de Albert Heijn formule exploiteren, is het van groot de huurderszaken objectief te beoordelen.Wij zijn dagelijks bezig met het bedienen van onze klanten. Daar ligt onze focus. Verstand van huurprijzen, procedures, onderhandelingstrajecten hebben wij niet. Door de dienstverlening van Peter Hesselberth hebben wij voor een langere termijn een aanzienlijke huurbesparing kunnen realiseren. Daarnaast zijn wij door de inbreng van Peter verzekerd van een professionele en voortvarende aanpak in het onderhandelingstraject. “

Wilt u meer weten over de toetsing van de hoogte van uw huur van uw supermarkt?
Neem dan contact met ons op